Rebalansiranje naložbenega portfelja, kdaj in zakaj?

Poslušate nas lahko prek:
Klepetajte z nami na Discord kanalu Money-How.

Spremljajte blog Money-How.

Naročite se na e-pismo Money-How.

Spremjajte nas tudi na Youtube in TikTok.

02. junij, 2022

Rebalansiranje naložbenega portfelja, kdaj in zakaj?

Kako v viharnih časih, ko so nihanja na borzi precejšnja in upadi boleči, upravljati naložbeni portfelj?

Vsi večji borzni indeksi so letos obarvani rdeče. Upadi čez lužo so dvomestni, v Evropi enomestni. Po drugi strani pa so donosnosti do dospetja 10-letnih državnih obveznic poskočile, denimo ameriška na 2,8 odstotka, nemška na odstotek. Ali je portfelj 60/40 (60 delnic/40 obveznic), ki so mu v preteklih letih napovedovali smrt, ponovno oživel in je postal zanimiv? Kako rebalansirati portfelj, kakšne so strategije? Kako se obnašati v okolju bika ali medveda?

Gosta Money-How: Živa Petkovšek, upraviteljica premoženja na Banki Slovenije, ki je pripravila Analizo strategij rebalansiranja naložbenega portfelja in Simon Skubin, upravljavec premoženja pri borznemu posredniku Optimtrader.

Pogovor lahko gledate tudi na Youtube.

V tokratni epizodi boste slišali:

 • Živa: predstavitev izsledkov Analize strategij rebalansiranja naložbenega portfelja
 • Kako se vlagatelji obnašajo v teh turbulentnih časi
 • Smo že v medvedjem trendu?
 • Katere so strategije rebalansiranja? Teorija in praksa
 • Pregled literature o rebalansiranju in glavnih zaključkov. Kaj je univerzalna in kaj optimalna strategija – teorija in praksa
 • Kakšne so pogosto napake, ko govorimo o balansiranju portfeljev?
 • Kako preveriti uspešnost upravljanja portfelja – teorija in praksa
 • Rebalansiranje potfeljev v različnih tržnih okoljih – bikovska in medvedja obdobja?
 • Smrt portfelja 60/40?
 • Kaj se zgodi, če spremenimo strukturo portfelja in dolžino investicijskega obdobja – teorija in praksa
 • Pasivno vs aktivno upravljanje
 • Kako rebalansirati portfelj s čim manj dodatnih stroškov? Pozor, davki
 • Menjava vlad – negotovost za dolgoročne vlagatelje
 • Nasvet za vlagatelje