Moram res prijaviti davkariji vsak nakup delnice ali sklada?

Med malimi vlagatelji je pred tednom ali dvema završalo, saj je zaokrožila novica, da je potrebno fizičnim osebam davkariji prijaviti vsak nakup vrednostnega papirja, ki ga kupimo v tujini. Ne le ob prodaji, pač pa tudi ob nakupu, torej kar dvakrat. Nad novico so bili začudeni tudi borzni posredniki, ki so prejeli precej klicev zmedenih vlagateljev. Pa tudi izkušeni vlagatelji, ki so priznali, da, če to drži, so že od nekdaj v davčnem prekršku. Kaj se dogaja?

 

Mali vlagatelji so bili nedavno začudeni ob novici, ki so jo objavili v Mojih financah, da je treba poročati finančni upravi o vsaki naložbi v tujini, in to kar dvakrat – ob nakupu in prodaji. Vsak nakup vrednostnega papirja je treba prijaviti v davčni register, ki ga vodi finančna uprava, in to v roku osmih dni preko eDavkov, pišejo. To naj bi bilo namenjeno predvsem nadzoru finančne uprave nad premoženjem posameznikov in lažjemu nadzoru transakcij na trgu, pojasnjujejo. Pri tem pa to, ali vrednosti papirji kotirajo na borzi ali ne, ne igra nobene vloge. »Če torej veliko kupujete, vas čaka veliko poročanja,« svarijo v Mojih financah.

Ob tej novici, je med malimi vlagatelji završalo. Na Money-How smo prejeli precej vprašanj, če to drži. Tudi v naši skupnosti na Discord kanalu se je vsul plaz vprašanj. Nismo bili edini, ki smo se na dan objave te novice, ukvarjali s tem vprašanjem. Pogovarjali smo se tudi s številnimi borzniki, ki so priznali, da če to drži, so že od nekdaj v davčnem prekršku, saj sami še nikoli niso prijavili nakupa vrednostnega papirja finančni upravi. Tudi na borznoposredniških hišah, kjer smo preverjali o tem, niso vedeli ničesar. Kaj se torej dogaja? Odgovore smo poiskali na finančni upravi (Furs).

- Je res potrebno prijaviti finančni upravi vsak nakup delnice, ETF in drugih vrednostnih papirjev?

Na kratko: Odgovor je NE. Torej, če kupite delnico Appla ali neki indeksni sklad, vam to ni treba prijaviti finančni upravi.

- Kdaj pa je treba prijaviti nakup vrednostnega papirja Fursu?

»Prijaviti je treba deleže v tuja podjetja. Če gre za delniške družbe, ne vsake delnice posebej, ampak le, če gre za najmanj 25-odstotni delež oziroma takrat, ko oseba dobi pravico odločanja,« pojasnjujejo na Fursu. Oseba, ki je subjekt vpisa v davčni register, mora v osmih dneh po nastanku spremembe, sporočiti Fursu vse spremembe podatkov, ki jih vsebuje davčni register in jih finančni urad ne pridobi po uradni dolžnosti.

- Kaj, če tega ne sporočimo?

Globa za nepredložitev podatkov za fizično osebo je od 200 do 1.200 evrov.

- Koliko je bilo kršitev?

V obdobju od uveljavitve zakona (zakona o finančni upravi od leta 2014, op. a) zaradi kršitve obveznosti vpisa sprememb v davčni register (gre za vse spremembe podatkov, ki jih vsebuje davčni register in jih finančni uradi ne pridobijo po uradni dolžnosti – torej vključno podatek o kapitalskih naložbah) izdanih 173 aktov v skupnem znesku 94.800 evrov.

Sklep

Vsi tisti, ki ste se podali na pot investiranja in to delate sami, si lahko torej oddahnete in nehate bentiti, da se vam bo od birokracije zmešalo. Nikoli se ne zanašajte stoodstotno na en vir informacij, ker lahko pride do napak, zato stvar preverite in prespite. Vsi smo zmotljivi. Me pa veseli, da so naši poslušalci zelo aktivni, saj so nekateri med njimi dvignili telefon in klicali davčno upravo, pisali na številne forume in se resno podali v lov za informacijami, saj ne želijo biti v prekršku.

 

Za radovedneže: Dodatni viri informacij glede davčnega registra in zakona o finančni upravi:

- 55. čl. zakona o finančni upravi – ZFU (Uradni list RS, št. 25/14)

- 49. člen ZFU definira vsebino davčnega registra

- Prijava tujih kapitalskih naložb: izpolnjen in podpisan Obrazca DR-02 – Prijava za vpis fizične osebe v davčni register (gl. tč. 15).

_________________________________________

Odgovor Fursa v celoti: V skladu s 55. čl. Zakona o finančni upravi – ZFU (Uradni list RS, št. 25/14) morajo osebe, ki so subjekt vpisa v davčni register, v osmih dneh po nastanku spremembe, sporočiti finančnemu uradu vse spremembe podatkov, ki jih vsebuje davčni register in jih finančni urad ne dobi po uradni dolžnosti. Vsebina davčnega registra je definirana v 49. členu ZFU, kjer so kot podatki, ki se v davčnem registru zbirajo, navedeni tudi podatki o kapitalskih naložbah doma in v tujini. Podatke o kapitalskih naložbah doma (v Republiki Sloveniji) FURS pridobi po uradni dolžnosti, tuje kapitalske naložbe pa morajo prijaviti zavezanci sami.

Kot kapitalske naložbe v tujini se prijavijo deleži v tuja podjetja (v družbe s sedežem izven Republike Slovenije). Najhitrejši način prijave tuje kapitalske naložbe je posredovanje izpolnjenega in podpisanega Obrazca DR-02 – Prijava za vpis fizične osebe v davčni register (gl. tč. 15). Prijaviti je potrebno deleže v tuja podjetja. Če gre za delniške družbe, ne vsake delnice posebej, ampak le, če gre za najmanj 25 % delež oz. takrat, ko oseba dobi pravico odločanja.

Rok za prijavo ureja 55. člen Zakona o finančni upravi (ZFU), ki določa, da mora oseba, ki je subjekt vpisa v davčni register, v osmih dneh po nastanku spremembe, sporočiti finančnemu uradu vse spremembe podatkov, ki jih vsebuje davčni register in jih finančni urad ne pridobi po uradni dolžnosti.

Globa za nepredložitev podatkov je predpisana v 96. čl. ZFU. V tem primeru je za fizično osebo zagrožena globa od 200 do 1.200 EUR.

V obdobju od uveljavitve zakona (Zakona o finančni upravi) zaradi kršitve obveznosti vpisa sprememb v davčni register (gre za vse spremembe podatkov, ki jih vsebuje davčni register in jih finančni uradi ne pridobijo po uradni dolžnosti – torej vključno podatek o kapitalskih naložbah) izdanih 173 aktov v skupnem znesku 94.800,00 EUR.

_________________________________________

Če želite vedeti več o davkih, preverite naš Vodnik po davkih za male vlagatelje.

Vodnik po davkih za male vlagatelje lahko tudi poslušate...

... ali gledate