Kdaj so dividende neobdavčene?

Ksenija ni povsem prepričana, ali so pri skladu, ki kotira na borzi (ETF) in reinvestira dividende, te res neobdavčene. Preverili smo na finančni upravi.  

 

Poslušalka podcasta Money-How Ksenija bi rada varčevala za pokojnino. Svoj cilj pa želi doseči z vse bolj priljubljenimi skladi, ki kotirajo na borzi (ETF - exchange traded funds, angl.). To so skladi, ki jih lahko kupimo preko borznega posrednika, podobno kot delnico. Zanje pa je značilno to, da so cenovno bolj ugodni od klasičnih vzajemnih skladov, ki jih ponujajo družbe za upravljanje.

Ksenija je v dilemi. Poslušala epizodo podcasta Money-How z naslovom Skok v ocean ETF-ov: namigi izkušenega trgovalca , kjer sta omenjena dva tipa teh kotirajočih skladov:

  • distribucijski ETF (vlagateljem se izplačujejo dividende) in
  • akumulacijski ETF (vlagateljem se NE izplačujejo dividende, saj se reinvestirajo).

Pomembna razlika med prvim in drugim je predvsem v izplačilu dividend in posledično tudi v obdavčitvi. V omenjeni epizodi, smo omenili, da se z vidika davkov bolj splača investirati v akumulacijske ETF, saj dividende v tem primeru niso obdavčene. Toda, Ksenija, ki želi ravnati po črki zakona zdaj pravi, da je zmedena: »Ne vem, ali narobe razumem informacije na spletni strani finančne uprave, kjer piše, da davčni organ na podlagi napovedi zavezanca ugotovi dohodnino od dividend, če imajo dividende vir izven Slovenije in so prejete v naravi ali so izven Slovenije neposredno reinvestirane.«

Ksenija ni edina, ki ima težave z razumevanjem tega pojasnila. V nekaterih državah, denimo Nemčiji, so tovrstne dividende tudi, če so reinvstirane v sklopu akumulacijskih ETF, obdavčene.

Da ne bo nejasnosti glede obdavčenja akumulacijskih ETF smo infromacijo preverili na finančni upravi (Furs): »V primeru, da ETF, ki kapital akumulira, ne izplača dividend v denarju niti v obliki dodatne enote sklada, pomeni, da vlagatelj ne dosega dohodka v skladu z zakonom o dohodnini (ZDoh-2). V takem primeru se odsvojitvi enot ETF plača dohodnina od doseženega dobička.« Torej, davek se plača v primeru prodaje točk sklada in realiziranju dobička.

Ob tem na Fursu še pojasnjujejo, da se po zakonu od o dohodnini (ZDoh-2) šteje, da je dohodek pridobljen oziroma dosežen v davčnem letu, v katerem je prejet, ko je izplačan vlagatelju ali mu je kako drugače dan na razpolago. To pomeni, da če so dividende ETF na razpolago v denarju ali v obliki dodatne enote ETF, se šteje, da je dividenda prejeta oziroma da je dohodek dosežen. Dividendo, doseženo v denarju ali v obliki dodatne enote sklada, je prejemnik dolžan napovedati v napovedi za odmero dohodnine od dividend do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.

Za radovedne:

(seznam) V katere ETF investirati?
Skok v ocen ETF-ov: namigi izkušenega trgovalca

Pomemben datum! Rok za oddajo napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala je do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.

 

Brezplačno! Ne spreglejte! 10. februarja pripravljamo davčni Money-How Live, kjer boste lahko v živo postavljali vprašanja našima davčnima strokovnjakoma Juretu Mercini, ki je partner v LeitnerLeitner in Ivanju Kranjcu, odvetniku in davčnemu strokovnjaku iz CMS.

Prijavite se TU.